I. Obecná část

1. Neznalost a nevědomost neomlouvá, každý má možnost si pravidla přečíst!

2. Za porušení pravidel níže uvedených hrozí tresty (BAN) a v krajním případě vyloučení z klanu na základě rozhodnutí Vedení MOR Czechoslovak.

3. Všichni hráči MOR jsou povinni navíc dodržovat pravidla dané mise + pravidla serveru / projektu, na kterém se hraje (pravidla WOG), tyto pravidla se většinou shodují s interními pravidly MOR.

4. O případném trestu za herní provinění rozhodují primárně administrátoři jednotlivých serverů, kterým se MOR zavázal, že je bude jako klan dodržovat a hlavně respektovat.

5. Každý z MOR Czechoslovak bez výjimky má za povinnost sledovat aktivitu / dění v klanu.

6. Každý bude mít na Team Speaku a ve hře nastavený tento tvar herního nicku: [MOR] herní nick.

7. Bez ZV (základní výcvik) a případně dalších potřebných výcviků pro hraní nemáte bez výjimky na herní servery přístup.

8. Na herních serverech hovoříme výhradně jazykem, kterému plně rozumíme. Předchází se tak zbytečnému nedorozumění.

a. Je zakázáno (jak ve hře, tak na TeamSpeaku) jakkoliv nadávat nebo jinak urážet ostatní hráče!

b. Zákaz se nevztahuje na roleplay  hry (např. talibanec, který nadává americkému vojákovi)!

9. Cheaty / podvádění a jiné k tomu určené programy jsou zakázané. [trestem je permanentní BAN]

a. Veškerá komunikace týkající se hry je povolena pouze prostřednictvím TS TaskForce pluginu. Jakékoliv ostatní komunikační programy, pomocí kterých můžete radit svým živým spoluhráčům jsou zakázány. [trestem je permanentní BAN]

b. V případě technických problému je povolen POKE na herním TS.

c. Je zakázané využívat ve hře bugy a chyby mise. [BAN v rozmezí několika týdnů]

d. Je zakázané jakkoliv měnit addony pro daný server. [trestem je permanentní BAN]

e. Streamy můžete sledovat pouze při briefingu (pouze stream spojence) nebo až po smrti (stream spojence i protivníka). [trestem je permanentní BAN]

f. Je zakázáno zjišťování jakýchkoliv statistik během probíhající hry (killy, smrti atd.) a psaní jakýchkoliv informací / postování videí, o misi, která ještě nebyla dohrána. [trestem je BAN v rozmezí několika dní]

II. Herní server

1. Na všech velkých hrách, kde se hraje ve více, jak v 90 lidech musí být přítomný někdo s výcvikem SQL. Pokud není nikdo s SQL výcvikem přítomný ostatní hráči se musí odpojit. [trestem může být i vyloučení z klanu]

2. Každý hráč je povinný mít všechny addony v pořádku! Hráč, který nemá v pořádku addony, případně má jiné technické potíže, které si evidentně zavinil tím, že vše řeší na poslední chvíli, nebude poskytnuta žádná technická podpora a nebude v daný den hrát!

3. Je vyžadované, aby hráč byl minimálně 5 minut před začátkem slotování připojen na herním TS pro daný server.

a. Pokud hráč ví, že přijde později, uvede takovou informaci někomu z vedení.

b. Hráč, který přijde pozdě a nedomluví se s někým z vedení MOR Czechoslovak, aby pro něj vyhradil slot, nebude danou misi hrát.

c. Pokud hráč nebude v době briefingu přítomen a po startu hry nebude znát základní informace (co má za slot, co má za vybavení, frekvence MORu, kdo je jeho FTL, kdo je jeho buddy, hlavní cíl mise a kam se má jeho tým přesunout ze spawnu), nebude tento hráč danou misi hrát!

Zabírání slotů a briefing:

(Pořadí zabírání slotů: 1. zaregistrované týmy [MOR], 2. herní skupiny, 3. nezaregistrovaní [adinočky])

4. Při slotování se řídíte pokyny SQL / FTL, případně pokyny vedení klanu nebo herního administrátora!

a. Je zakázané zabírat slot v jiné jednotce (skupině, oddělení, týmu), který Vám neurčí SQL případně herní administrátor.

b. Je zakázáno zabírat slot, který patří jinému hráči, bez svolení daného hráče a to i přesto, že tento hráč právě není ve hře!

c. Pokud Vám cizí hráč obsadil slot, ihned takovou skutečnost nahlásíte Vašemu SQL / FTL!

d. JEDNA HRA = JEDEN ŽIVOT. Pokud kdykoliv během hry zemřete, je zakázáno vzít si jiný slot (výjimka: II.4. e.). [BAN v rozmezí několika týdnů]

e. Pokud Vás někdo omylem zastřelí nebo zemřete vinou bugu, tak se můžete vrátit do lobby a zpět do hry, díky čemuž se oživíte (platí pouze pro prvních 10 minut hry)! Konzultujte celou situaci s SQL Vašeho týmu (TS -> POKE)! + POZOR na pravidla II.4.a./b.

5. Sloty, na které nemá hráč výcvik (odstřelovač, zdravotník, posádka vozidla atd.) nebudou obsazovány, pokud vám k tomu nedá svolení SQL.

6. Značky informativního charakteru v globálním kanálu do mapy píše pouze herní administrátor.

a. Při briefingu: Do mapy píše značky pouze SQL, případně FTL nebo jiný k tomu určený hráč.

b. Ve hře: Do mapy nesmíte psát žádné nesmysly nebo celé texty. [chatovaní pomocí mapy = podvádění]

7. Když SQL / FTL přijde z briefingu a bude vysvětlovat plán, nikdo ho nebude zbytečně přerušovat! Při opakovaném porušení, dostane hráč kick z TS a nebude danou misi hrát.

a. Do místnosti na TeamSpeaku určené pro briefing může jít pouze SQL / FTL, případně další hráči, které určí SQL.

b. Je zakázané chodit do místnosti pro briefing nepřátelské strany. [v případě porušení nebudete danou misi hrát]

Po startu mise:

8. Je zakázané bez svolení velitele daného týmu, zabíjet v tomto týmu jakékoliv AI jednotky za účelem získání jejich vybavení.

9. Je zakázáno brát ze spawnu věci, které nám nebyli přiřazeny štábem a jakkoliv zdržovat odjezd ze spawnu!

10. V případě testování mise, je zakázaná střelba, házení granátů a zabíjení. [BAN v rozmezí několika dní]

V průběhu mise:

11. Je zakázáno zpochybňovat rozkazy SQL / FTL v průběhu hry, případně jeho schopnost velet.

a. Pokud chcete zpochybnit rozkaz SQL / FTL, tak ve stručnosti vysvětlete důvod a pokud budete SQL / FTL nadále trvat na rozkazu, tak bude splněn!

b. Na hodnocení velení a celkového průběhu hry slouží fórum Debriefing, případně zkráceně po skončení mise (pokud na to bude čas).

c. Trest za hrubé neuposlechnutí SQL / FTL je zastřelení na místě s následky a trestem po hře.

12. Každý hráč je v bojové situaci povinen dodržovat rádiovou komunikaci, je zakázané se bavit na hlavních frekvencích o věcech, které nepatří k dané misi.

[Kdo nebude umět komunikovat podle rádiového protokolu, který je napsaný na našich stránkách, nebude hrát!]

13. Je zakázané bez povolení velitele strany jakkoliv upozorňovat na Vaší pozici, případně pozici jiných týmu  (pouštění hudby, střelba bez důvodu atd.).

a. Pokud se nebojuje, tak můžete ve hře pouštět hudbu pouze tehdy, pokud to nebude vadit nikomu, kdo jí slyší.

14. Nesmíte bez vědomí SQL / FTL měnit svojí zbraň! (Předchází se tak zbytečným teamkillům.)

15. Je zakázaný úmyslný TEAMKILL! (výjimka II.11.c.)

a. V případě, že někoho omylem zastřelíte v průběhu hry, je Vaše povinnost se dotyčnému hráči  po hře omluvit (navíc je to i slušnost)! Pokud se neomluvíte, poškozený hráč může požadovat BAN v rozmezí několika dní.

b. Pokud na začátku hry (spawn point) zastřelíte jakéhokoliv spojence tím, že například nemáte zabezpečenou zbraň a již není k dispozici volný slot.  Poškozený má nárok na Váš slot!

16. Je zakázané dělat kamikadze s jakoukoliv leteckou technikou (úmyslný nálet do nepřátelské techniky nebo základny atd.) a úmyslně shazovat na protivníka zavěšenou techniku.

17. Je zakázáno brát jakékoliv vybavení z inventáře / kufru techniky, která vybouchla (shořela).

18. Pokud Vás zavalí budova a nebudete mít žádnou možnost se z ní dostat, protože jste bugnutí pod texturou, musíte dát ESC a respawn. Setrvání v takto zasypané budově se bere jako využívání bugů.

19. Je zakázáno úplně znepřístupnit přístup protivníka k cíli mise (nadměrné používání sandbagů, blokování všech průchodů do base atd.)  [trestem je BAN v rozmezí několika dní]

20. Je zakázáno jakkoliv narážet (ramovat) s lehčí technikou, techniku těžší. (např. HMMWV -> BTR, kamión -> BMP, BMP -> Abrams)

Za dodržování pravidel při slotování, v briefigu a ve hře ručí SQL / FTL a v krajních situacích vedení klanu.
 Proto tito lidé mají právo zakázat problémovým hráčům hrát v týmu, který jim patří nebo dokonce hrát danou misi.

III. TeamSpeak

1. Je zakázáno hrát jakékoliv mise, ve kterých se využívá TaskForce radio plugin, bez aktivního / funkčního pluginu na TS a bez Vaší přítomnosti v místnosti TaskForce radio na TS!

2. Na TeamSpeaku budou mít všichni primárně nastaveno PTT (Push to Talk). Hlasovou aktivaci můžete mít na vlastní riziko, ale v případě problémů (pouštění nežádoucích zvuků) budete administrátorem potrestáni.

3. Na herním TeamSpeaku je zakázáno mít aktivní Overwolf. [bere se jako cheat]

4. Zákaz používání programů a pluginů na změnu hlasu.

5. Zákaz napojování se do Task Force kanálu bez použití pluginu.