1. Rádiová komunikace

Využití jednotlivých radiových kanálů (frekvencí):

-> Všichni hráči spadající do jednoho oddělení (pod jednoho SQL) musí být na hlavní frekvenci daného squadu a to včetně posádky techniky, která náleží k oddělení.
-> Všichni členové daného oddělení včetně posádky vozidla, kteří mají přístup k DV si automaticky naladí DV štábu, aby mohli kooperovat a získávat informace od ostatních oddílů.
-> Hlavní kanál (frekvence) MORu se využívá pouze pro komunikaci velitelů (SQL / FTL / velitel vozidla / průzkumný oddíl), pro koordinaci týmu nebo pro důležitá hlášení, jako například nepřátelské kontakty. Veškeré hlášení musí být vždy nahlášeno na hlavní frekvenci MORu, přičemž musí být dodržen rádiový protokol, který je pro tyto situace určený.
-> Subchannel je vedlejší kanál určený pro jednotlivé týmy, ve kterém se řeší všechny ostatní věci, které nejsou pro MOR, jako celek důležité.
-> Pokud v dané misi není dostatek vysílaček, které zvládnou 2 kanály zároveň, tak se veškerá komunikace ve squadu uskuteční na hlavním kanálu, na kterém se komunikuje tak, aby každý všemu rozuměl (potvrzování rozkazů) a aby jste zbytečně nerušili ostatní hráče nadbytečnou komunikací (využití rádiového protokolu).

Základní pravidla pro komunikaci:

-> Vždy si nejdříve rozmyslete komu a co vlastně chcete říct a potom teprve začněte mluvit.
-> Vždy řekněte zprávu jednoznačně a stručně.
-> Vždy potvrďte, že jste rozuměli, pokud s vámi někdo mluví.

Správný postup při sdělování informací (zprávy) během hry:

1. Zavoláte jméno komu voláte a poté řeknete kdo jste.
2. Dáte volanému najevo, že od něj očekáváte odpověď. Pro tento účel slouží slovo „příjem / přepínám / over“.
3. Volaný vám dá najevo, že vás poslouchá a tudíž můžete začít mluvit.
4. Sdělíte zprávu volanému a počkáte na potvrzení.
5. Volaný dá najevo, že rozumí přijaté zprávě (ví co má dělat) tím, že zahlásí slovo „rozumím / OK / vyplním“.
6. Ukončení komunikace dáte najevo slovem „konec / out“.

Na slova příjem a konec neklademe důraz, ale každý musí dát najevo, že poslouchá, když je volán a že rozuměl přijaté informaci / rozkazu  / zprávě!

Nahlašování kontaktů:

Zde je to trochu odlišené, než při běžné rádiové komunikaci. Hlášení musí jasně popsat, kde se nachází daný kontakt a co je to za kontakt. Protože budou všechna hlášení tohoto typu určena všem hráčům v daném squadu, bude toto hlášení vypadat takto:

1. Řeknete své jméno (kdo volá) a řeknete, že je toto hlášení určené pro všechny.
2. Řeknete co vidíte (pěšák / tank / sniper…).
3. Číslicemi nahlásíte azimut na nepřítele.
4. Celými čísly řeknete vzdálenost, jak daleko je nepřítel
5. Dodáte upřesnění (za barákem / na kraji lesa…).

Speciální termíny používané v komunikaci:

RADIO CHECK – „Ověření, že je hráč na vysílačce slyšet a je v dosahu signálu.“
OVER (Příjem) – Také konec přenosu, ale tentokrát čekáme a vyžadujeme odpověď.
OUT (Konec) – Označuje konec přenosu. Žádná odpověď není očekávaná ani vyžadovaná.
ROGER (Rozumím) – „Obdržel jsem zprávu a rozumím.“
REPEAT (Opakuj) – „Prosím opakuj předešlou zprávu – nerozuměl jsem/neslyšel jsem.“
CORRECTION (Oprava) – Říkáte tím: „Udělal jsem chybu v tomto přenosu a začnu od posledního údaje, který jsem řekl správně.“ Většinou to použijete, když špatně udáte místo nebo směr.
BREAK – Prostředek k nouzovému přerušení probíhajícího rozhovoru a vstupu s kritickou informací. Jednoduše provedete tak, že několikrát řeknete slovo „BREAK! BREAK!“, čímž přerušíte stávající komunikaci.
ZÁSEK – Všichni se zastaví, najdou si nejbližší krytí (úkryt) a pokryjí okolí 360°.
MAP CHECK – Všichni chránit velitele – totéž jako kruhová obrana kolem velitele.
STEP – Toto znamená, že nepřítel může poslouchat daný kanál, a proto musí všichni použít step (krok), který je pro tuto situaci určený. Step se vždy dozvíte při briefingu.
RADIO DARK – Zákaz použití radia do odvolání.
ECHO ECHO – „escape and evade.“ Tento příkaz se používá, když už není nadále možné vést organizovaný ústup. Říká jedinci, že každý už je sám za sebe a tudíž se nemůže spolehnout na to, že ho někdo kryje.
CONTACT – Spatření neznámého cíle -> vyžaduje nahlášení (specifikaci)

2. Rozdělení do týmů

Základní typy rozdělení:

Na hrách máme vždy jeden velký oddíl, který postupuje společně. V tomto oddílu většinou zavádíme velitelskou sekci a pokud je nutno rozdělit lidi na vícero různých pozic, tak vytváříme Fire Teamy (FT).

Velitelská sekce je velitel družstva (squadu – SQL) + medik,  kteří se snaží vyhnout přímému kontaktu s protivníkem a drží se spíše vzadu.

Fire Team (FT) se skládá ze 2 – 6 lidí, přičemž každý FT má svého velitele (FTL). V rámci FT / oddílu funguje tzv. Buddyteam (BT), což jsou 2 lidi, kteří fungují, jako nejlepší kamarádi, takže se navzájem kryjí, postupují spolu a případně se ošetřují. Jednotliví členové týmu / oddílu se dají rozdělit podle vybavení, které mají k dispozici na útok, nebo podporu.

Útok: Členové s vybavením pro přímý útok by měli být vždy co nejlehčí a flexibilní (automatické zbraně, lehké AT, GL).

Podpora: Členové s vybavením pro podporu by si měli držet od protinvíka odstup, aby mohli využít plný potenciál svého vybavení a mohli případně podpořit své spojence. Do podpory z pravidla spadá těžké, nebo pro misi důležité vybavení, jako je třeba kulomet (M240 / PK), těžký raketomet (Metis, Konkurs, Stinger, Javelin), odstřelovací pušky nebo výbušniny.

Váha týmů:

Útok – Optimální váha do 22 kg, maximální váha 26 kg (lehký kulomet a AT může mít o něco těžší).
Podpora – Optimální váha do 30 kg, maximální váha 35 kg (více je opravdu hodně znát na rychlé únavě, a pro delší přesuny nepoužitelné).

Každý si musí váhu kontrolovat sám a vyhazovat nepotřebné vybavení, jako třeba chemlighty, náhradní hlaveň pro kulomet, noktovizor (v případě, že nehrozí boj ve tmě), pistoli (pokud máte automatickou zbraň) a pokud má někdo hodně munice, tak se rozdělí s týmem anebo v případě kulometu / odpalovače raket dá munici nosičovi (buddymu).

3. Formace

Všechny formace jsou zmenšené oproti skutečnosti. Ve hře je nejlepší mít rozestup cca 15 – 30 m, tak aby bylo obtížné zabít v dané formaci více lidí najednou a aby se pokryl větší prostor.

Zástup (Collumn formation):

Postup v zástupu se nejvíce vyplatí v případě, že postupujete skrz hustou vegetaci, nebo zástavbu. Členové týmu jdou stále za sebou, takže všichni mají plný přehled o tom, kde se nacházejí jejich spolubojovníci. Zástup se nedá používat při útoku ani při výstupu na kopce, kvůli velmi slabé palebné síle ve směru postupu.

Rojnice (Line formation):

Rojnice se využívá hlavně při útoku ve větších skupinách na cíl, jehož pozice je známá. Všichni členové jednotky mohou zahájit palbu ve směru postupu, ale nemohou se bránit případným útokům z boku.

Kruhová obrana (Defense / Circle formation):

Tato formace se používá automaticky při záseku na neznámém území, přičemž je nutné pokrýt celý perimetr. Členové týmu začnou automaticky hlásit do vysílačky, kdo co kryje (azimut / světové strany / konkrétní objekt atd.). Vůbec není důležité dodržet tvar formace, ale je nutno pokrýt oblast 360 stupňů okolo celého týmu.

1. obrázek: Kruhová obrana – např. FT čeká na rozkaz k dalšímu přesunu (Zásek).
2. obrázek: Map check – FTL kouká do mapy, nebo vymýšlí další postup a tudíž je nutné, aby ho zbylí členové FT pokryli.

4. Konvoj

Základní pravidla při přesunu v konvoji:

1. Minimální rozestup 40 m
2. Konvoj při přepadu nezastavuje a snaží se pokračovat v cestě jakýmkoliv směrem pryč od nepřítele (k úkrytu). Vozidlo, které jede první se pokusí vyhledat nejsnažší cestu z místa přepadu.
3. Pokud konvoj musí zastavit, tak se zastavuje na přeskáčku na krajnicích s dostatečným rozestupem.
4. Krytí perimetru je stejně, jako v zástupu, takže 1. dopředu, 2. vlevo / vpravo, 3. vpravo  vlevo a 4. dozadu.
5. Pokud nastane přepad, tak může velitel (SQL) zastavit konvoj dále od místa přepadu, na kterém zůstali nějaká spojenecká vozidla / jednotky a naplánuje protiútok (záchrannou akci). Bez rozkazu ale konvoj nezastavuje a pokračuje co nejrychleji pryč z místa přepadu.

5. Značky v mapě

-> Značky jak jsou použity neodpovídají zavedeným standardům NATO – vyobrazeny jsou tak, jak se používají na projektech na kterých MOR hraje.
-> Všem hráčům doporučujeme, aby se v průběhu hry vždy značili do mapy, zásadně to pomáhá při orientaci a udržení přehlednosti na bojišti.
-> Užitečné zkratky pro rýsování v mapě: čára =SHIFT+LTM, zóna = SHIFT+ALT+LTM, natáčení značek = ALT+LTM

wog_znacky

6. Během boje

Kontakt:

-> Jakýkoliv kontak se vždy hlásí podle rádiového protokolu (kdo volá, co vidíte, kde atd.).
-> Při jakémkoliv kontaktu se před daným směrem automaticky začnete krýt, abyste nebyli spatřeni.
-> Pokud o vás nepřítel neví a není v bezprostřední vzdálenosti, na kterou by po vás mohl začít střílet, tak budete vyčkávat dokud nedostanete svolení k palbě.
-> V opačném případě, kdy je nepřítel příliš blízko, nebo vyčkáváním riskujete, že ztratíte moment překvapení, protože budete prozrazeni, je vohdné nepřítele neprodleně eliminovat a až poté nahlásit kontakt.
-> Další výjimkou, kdy je vhodné zahájit palbu bez předchozího hlášení/vyčkávání může být příležitost zničení nepřátelské techniky, nebo eliminování více nepřítel nacházejících na nevýhodné odkryté pozici, kdy vám vaše vybavení umožňuje jejich okamžitou eliminaci.

Střelba z AT / AA raketometů:

-> Pozemní techniku dělíme podle toho, jestli je ozbrojená / neozbrojená a podle typu (lehká – BTR, střední – BMP, těžká – T-72).
-> Pokud jsou ve vašem okolí nějací spojenci a nemáte buddyho, který vám řekne, že můžete střílet, tak před každým výstřelem zakřičíte backblast a vystřelíte až poté, co od nejbližšího spojence zazní slovo clear.
-> Pokud hrozí, že budete prozrazeni, eliminováni, nebo že se nepřátelská technika dostane mimo dostřel, je možno střílet bez várování spojenců (backblast) a čekání na potvrzení (clear).
-> Vždy si dejte pozor, aby jste za zády neměli spojence, stěnu, vozidlo nebo svah kopce. V příapdě, že je za vámi spojenec, tak ho při výstřelu zabije backblast, pokud je za vámi překážka, tak se vám může backblast odrazit do zad a zabije / zrání vás.
-> Výdy si dejte pozor, abyste nestáli za lidmi, kteří ve vaší blizkosti vytáhnou jakýkoliv odpalovač. Vždy se snažte rychle odběhnout do boku, nebo se vzdálit.

-> Při střelbě na jakákoliv vozidla se vždy snažte střílet na slabá místa (bok / zezadu). Pokud je vozidlo daleko, tak vždy miřte do středu vozidla, nejlépe mezi věž a korbu, aby jste měli největší pravděpodobnost zásahu.
-> Bojová vozidla pěchoty (BMP, LAV atd.) mají většinou vzadu dveře pro pěchotu a motor mají na pravém boku (poznáte podle průduch v pancíři), na levém boku je místo pro řidiče (výjimka může být Britská technika). Tanky mají motor vždy vzadu. Věž, kanón / dělo a pásy / kola naleznete přesně tam, kde je vidíte.
-> Při střelbě protileteckých tepelně naváděných raket vždy střílejte tak, aby měl pilot co nejmenší čas na zareagování. To znamená, že v případě helikoptéry vystřelíte z blízka z boku, nebo zezadu a v případě stíhačky zásadně zezadu.
-> Tabulka náměrů pro RPG7-PGO:

Ošetřování:

-> Pokud je z vašeho squadu kdokoliv postřelen, tak tuto informaci zahlásíte svému veliteli.
-> Předtím než začnete ošetřovat, je třeba zraněného dostat do bezpečí: krycí palba, použití dýmovnice (mezi zraněného a nepřítele) a odtažení zraněného do bezpečí.
-> O zraněného se primárně stará vždy jeho buddy, nebo ostatní členové z jeho týmu. Pokud nikdo takový není nablízku tak se o něj postará nejbližší člověk.
-> O zraněného se mohou starat maximálně dva lidi naráz a to pouze v případě, že je zraněný odtažen do krytu. Zbytek týmu pokryje perimetr.
-> Medik nikdy nechodí pomoc zraněnému pokud oblast není polně pod kontrolou, ale počká až k němu bude zraněný dotažen / dovezen.
-> Při ošetřování je nutno klást důraz na co nejrychlejší zastavení krvácení a obnovu srdeční činnosti, vše ostatní počká!

Kompletní postup při ošetřování:

1. Zastavit krvácení – ideálně použít škrtidla a poté obvázat místa, na která nabyla aplikována škrtidla.
2. Po obvázání všech zranění sundat škrtidla. (neaplikujte autoinjectory a IVs na zaškrcené končetiny!)
3. Zkontrolovat srdeční činnost, dle potřeby použít adrenalin / adenosin / CPR
(autoinjektory nemají žádný efekt při zástavě srdce a CPR nefunguje při fatální ztrátě krve).
4. Aplikovat dlahy na případné zlomeniny.
5. V případě bolestí aplikovat morfin. (pouze pokud je pacient při vědomí)
6. V případě potřeby zavolat medika, který zašije zraněnému rány. (předcházení znovuotevření rány)
7. Zkontrolovat krevní tlak a v případě nedostatku krve zavolat medika, který krev doplní.
8. Medik může pacienta kompletně vyléčit aplikací PAK. (pouze pokud je pacient poblíž medického zařízení / vozidla)

MOR CQB:

-> CQB se snažíme zasádně vyhnout, takže se snažíme nepřítele zlikvidovat ještě před přiblížením se k budově, nebo tak, že budovu zničíme pomocí výbušnin, nebo raket.
-> Pokud jsme nuceni jít čistit budovu, tak postupujeme tak, aby byli maximálně dva lidi u sebe.
-> Všichni musí mít hlas snížený na whisper (šeptání), přičemž veškerá komunikace bude probíhat pomocí vysílačky.
-> Do menších objektů s půdorisem cca do 15 X 15 metrů chodí maximálně dva lidi, čímž se zamezí případným ztrátám způsobeným explozí / zřícením budovy.
-> Při postupu objektem chodíme vždy se vztyčenou a připravenou zbraní (ze zbraně si sundáme optiku).
-> Při jakémkoliv boji na blízko je vhodné si zvětšit FOV (zorné pole) stlačením 2x „-“ a vyvarovat se míření, kdy se vám přiblíží pohled (zmenší se vám zorné pole) a spodní okraj obrazovky se vám překryje zbraní. Ve většině situací se vyplatí střílet od pasu full auto, nebo dávkami dřív než to udělá váš protivník.